Aage Lund på Øregaard i 2001

Aage Lund på Øregaard i 2001

14. oktober 2000 - 28. januar 2001

Endnu en gang danner Øregaard Museum rammen om en udstilling lidt uu over det sædvanlige. Det har været sagt at museet gennem de senere år har gjort det til sit speciale at bringe tidligere estimerede kvindelige kunstnere ud af glemselens slør, og det kan der være nogen sandhed i. Forhåbentlig har mange - som vi selv - haft glæde af disse "genfødsler".

Men vor nyeste særudstilling med Aage Lund er noget helt andet. Den kaster lys på en kunstner med et vidtfavnende talent inden for en række meget forskellige genrer. Samtidig med at bestride et ansvarsfuldt lederjob indenfor erhvervslivet - ganske vist inden for det teksniske/kreative - malede, tegnede og gengav han alt, hvad der igennem et langt liv inspirerede han - og det var meget. Men til en omtale i Weilbachs Kunstleksikon blev det ikke, slev om mange nok mener, at han kunne have fortjent det.

Udstillingen er blevet til på initiativ af TV-produceren Nicolai Pors som samler og kender af dansk plakatkunst. Men sin interesse for Aage Lunds produktion af plakater kom han i forbindelse med Aage Lunds familie, der har haft en registrant over Aage Lunds værker liggende klar med henblik på en evventuel udstilling.

Aage Lund blev født i København den 20. januar 1892, og han døde som Gentofteborger den 26. marts 1972. Han var søn af teatermaler ved Det Kongelige Teater og Casino Teatret, Axel Lykke Lund og hans farfar var kobberstikkeren og tegneren J.P. Lund omtalt i Weilbachs Kunstleksikon 1877/78.

Aage Lund var særdeles produktiv allerede fra en ung alderm og hans arbejder omfattede alt - malerier, tegninger, litografier, plkater m.m. Man siger, at hans kone - kaldet Stense - på et tidspunkt blev træt af at være gift med en kunstner og fik ham til at tage et mere borgerligt arbejde. Fra 1925 udstillede og solgte han ikke til offentligheden. Men heldigvis snød han på vægten og forsatte i fritiden sin kunstneriske produktion med uformindsket kraft.

Som det fremgår af udstillingen, var Aage LUnd ikke blot en alsidig kunstner, men har arbejdede gennem årene også med mange forskellige stilarter og motivvalg. Som et gennemgribende element fornæmmer man stærkt en ubændig skaberglæde og kærlighed til de mange motiver fra landskaber, han holdt af - by som land. København, Gentofte, Tisvilde Samsø og Skåne er blot nogle af de steder, som stod hans hjerte nær, og som vi andre også i dat nikker genkendende til. Men særlig hans "to damer" - hustruen Stense og datteren Inga er i mange udgaver gengivet med poesi og kærlighed - i farver og med lys, som kunne være en Bertha Wegmann værdig.

Aage Lunds plakatkunst er også repræsenteret på Øregaard. Store, flotte og magtfulde henviser de til en svunden tid, hvor filmhelte var helte med stort H, hvor gullaschbaroner var en del af hverdagen, og hvor Oscar Fredericksens Fiskehus på Højbro Plads solgte 10 østers for kun 4 kroner - og det var luksus.

Aage Lunds svigersøn, overlæge, dr. med. E. Winge Flensborg, har gennem de sidste 30 år holdt styr på siin svigerfars produktion, inkl. registrering og beskrivelse af de mange værker. Det kan ikke blot Øregaard Museum men også offentligheden være taknemmelig for.

Aage Lund var en beskeden mand, som ikke søgte rampelyset. Men hans kunstneriske produktion vidner om en glad mand - glad for familien - glad for livet - glad for maleriet.

God fornøjelse med endnu en spændende oplevelse på Øregaard.

Peter Heering Sr.

Bestyrelsesformand

Se også artiklerne fra Programmet til udstillingen:

Kunstneren Aage Lund, 1882-1972 af Erhard Winge Flensborg

Aage Lund som plakattegner af Nicolai Pors

Maleren Aage Lund af Lise Svanholm